ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашата приватност е загарантирана на Karmen.com.mk. Оваа изјава за заштита на приватност дава информации за личните информации кои Karmen.com.mk ги прибира, и за начините на кои Karmen.com.mk ги користи овие информации.

Прибирање на лични информации

Karmen.com.mk може да прибира и дa ги користи следните видови на лични информации:

 • Информации за вашето користење на овој веб сајт,
 • Информации кои Вие ги внесувате на овој веб сајт,
 • Информации кои Вие ги доставувате при запишување на дистрибутивните листи на овој веб сајт, и
 • Било какви други информации кои Вие ги испраќате до Karmen.com.mk.

Користење на лични информации

Karmen.com.mk може да ги користи вашите лични податоци за следните активности:

 • Администрирање на веб сајтот,
 • Персонализација на веб сајтот за ваше користење,
 • Да Ви овозможи пристап за да ги користите сервисите на веб сајтот,
 • Да објавува Ваши информации на веб сајтот,
 • Да Ви испраќа информации за продукти кои Вие сте ги побарале,
 • За да Ви доставува информации за услуги кои Вие сте ги побарале,
 • За да Ви издава потврди и фактури,
 • За да прибира плаќања од Вас, и
 • Да Ви испраќа маркетиншки пораки.

Кога Karmen.com.mk ќе ги проследи Вашите лични информации до неговите агенти и соработници за овие цели, агентите и соработниците ќе бидат задолжени да ги користат овие лични информации во согласност со условите за заштита на приватност.

Дополнително, за разлика од погоре наведеното проследување на личните податоци, Karmen.com.mk може да го проследи Вашите податоци во случај да тоа е побарано поради законски барања, поврзано со било какви законски прекршувања или идни можни законски прекршувања, и со цел да ги регулира, да ги примени или да ги одбрани законските права.

Осигурување на вашите податоци

Karmen.com.mk ќе превземе разумни технички и организациски мерки за да спречи загуба, злоупотреба или менување на Вашите лични информации.

Karmen.com.mk ќе ги чува сите лични информации кои Вие ќе ги внесете на овој веб сајт.

Ажурирање на оваа изјава

Karmen.com.mk може да ја ажурира и промени оваа политика на приватност преку објавување на нова верзија на овој веб сајт.

Би требало повремено да ја проверувате оваа веб страница за да се осигурате дека сте запознаени со било какви промени.

Други веб сајтови

Овој веб сајт содржи линкови до други веб сајтови.

Karmen.com.mk не е одговорен за политиката на приватност или за праксите на било кои трети страни.

Контактирање со Karmen.com.mk

Доколку имате прашања околу оваа политика на приватност или околу информациите за третманот со вашите лични податоци, Ве молиме испратете порака со прашање на следната email адреса info@karmen.com.mk