Скали

Дрвени тавански скали

Шифра:0060омн

Тавански скали се изработени од фино преработено високо квалитетно дрво. Произведени се во Оман,...

Алуминиумско четириделно скеле

Шифра:4410алв

Алуминиумско четириделно скеле на расклопување со 4х3 и 4х4 елементи со должина од 344cm до 469 cm и...

Алуминиумска двострана скала со широки газишта

Шифра:1923

Алуминиумска двострана скала со широки газишта Шифра Модел Должина Ширина 1923алв Скала...

Алуминиумска еднострана скала со широки газишта

Шифра:1913алв

Алуминиумска еднострана скала со широки газишта Шифра Модел Должина Ширина 1913алв Скала...

Алуминиумска двострана скала

Шифра:8905алв

Алуминиумска двострана скала Шифра Модел Должина Ширина 8905алв Скала 2х5 156 cm 502...

Алуминиумска троделна скала

Шифра:7607алв

Алуминиумска троделна скала Шифра Модел Должина Ширина 7607алв Скала 3х7 201/399 cm 454...

Алуминиумска дводелна скала со продолжеток

Шифра:7207алв

Алуминиумска дводелна скала со продолжеток Шифра Модел Должина Ширина 7207алв Скала...

Алуминиумска дводелна универзална скала

Шифра:7509алв

Алуминиумска дводелна универзална скала Шифра Модел Должина Ширина 7509алв Скала 2х9 258/427...

Алуминиумска единечна скала

Шифра:7107алв

Алуминиумска единечна скала Шифра Модел Должина Ширина 7107алв Скала 1х7 200 cm 340...