Монтажен прибор

Завртки Аквапанел

Шифра:053500

Завртки со бургија наменети за прицврстување на Аквапанел плочи на еднослојна (SN) или довслојна...

Завртка за лим

Шифра:000030

  Шифра Тип Пакување 000030 Завртка за лим...

Завртка бургија

  Шифра Тип Пакување 000082 Завртка 221 / 25mm 1/1000 000089 Завртка 221/...

Завртка 212

Шифра:000015

  Шифра Тип Пакување 000015 Завртка 212 / 25mm 1/1000 000016 Завртка 212 / 35mm 1/1000 000074 Завртка 212 /...

Завртка ТН

Шифра:158762

  Шифра Тип Пакување 158762 Завртка ТН 5,5х38mm Black...

Завртка за гипсфазер

Шифра:075984

  Шифра Тип 075984 Завртка за гипсфазер 3,9х45 mm 060482 Завртка за гипсфазер 3,9х30...

Типла за шуплив ѕид

Шифра:060845

  Шифра Тип 060485 Типла за шуплив ѕид 5/16 060490 Типла за шуплив ѕид 4/13 000315 Типла за шуплив...

Типла

Шифра:000152

  Шифра Тип 000152 Ротациона типла 8/100 000151 Ротациона типла 8/80 000017 Ударна типла...

Анкер сидрест клин

Шифра:003541

  Шифра Тип 003541 Анкер сидрест клин...

Двоен федер држач

Шифра:000132

  Шифра Тип 000132 Двоен федер...

Прифатна винкла за врата

Шифра:000080

  Шифра Тип 000080 Прифатна винкла за врата за CW профил 50mm 000081 Прифатна винкла за врата за...

Сидреста винкла за CD профил

Шифра:000156

  Шифра Тип 000156 Сидреста винкла за CD...

Ниво спојка за CD профил

Шифра:003447

  Шифра Тип 003447 Ниво спојка за CD...

Спојка за CD профил

Шифра:000065

  Шифра Тип 000065 Спојка за CD профил 000068 Крстаста спојка за CD...

Анкер брз држач

Шифра:000066

  Шифра Тип 000066 Анкер брз...

Анкер фикс држач со рачка

Шифра:000171

  Шифра Тип 000171 Фикс држач со...

Акустичен држач

Шифра:000330

  Шифра Тип 000330 Држач 3 cm 000333 Држач 6 cm 000334 Држач 9...

Анкер држач за CD профил

Шифра:000088

  Шифра Тип 000088 Држач за CD профил 9 cm 000099 Држач за CD профил 17cm 000104 Држач за CD профил 27...

Директен држач

Шифра:000070

  Шифра Тип 000070 Директен држач за CD профил 125mm 000085 Држач за летви...

Нониус осигурувач за држач

Шифра:0003438

  Шифра Тип 0003438 Осигурувач за...