Фуга за гипс картон

Лепак за гипс-картонски плочи

Шифра:А01785

Градежно лепило на гипсена база наменет за фиксирање на гипс-картонски плочи на ѕидни...

Фуга Маса Унифлот импрегниран

Шифра:000304

Фуга маса за исполнување на споеви помеѓу импрегнирани гипс-картонски плочи бандажирани со...

Фуга маса Унифлот водоотпорен

Шифра:003115

Фуга маса за исполнување на споеви помеѓу гипс-картонски плочи бандажирани со самолеплива...

Фуга маса Фугенфилер

Шифра:000004

Фуга маса за исполнување на споеви помеѓу гипс-картонски плочи бандажирани со лента. Опис: Кнауф...