Прозорци

Прозорец GZL

Кровни прозорци со средишно ротирање Модел GZL Кровниот прозорец GZL ги вклучува сите Velux...

Прозорец GGU/GGL

Кровни прозорци со средишно ротирање Модели GGU/GGL Овие модели се најпопуларни од Velux комфор...

Опшивка

Опшивка – сигурносна врска со кровот Опшивките се со заоблени ивици кои се преклопуваат со...

Светлосен отвор VLT

Светлосниот отвор со горно отворање е наменет првенствено за неизолирани и кекористени...