Гипс-картон системи

Лепак за гипс-картонски плочи

Шифра:А01785

Градежно лепило на гипсена база наменет за фиксирање на гипс-картонски плочи на ѕидни...

Ревизионен отвор со Кнауф Дијамант Плоча

Шифра:815222

Кнауф Revo се дискретни ревизиони отвори кои ги прават достапни затворените инсталации секогаш...

Бандаж трака

Шифра:141020

Бандаж трака Шифра Баркод Тип 141020 8606006093521 мрежаста...

Ревизионен отвор KOMBI

Шифра:154494

Алуминиумски ревизионен отвор од тип KOMBI DW2 за на таван или за на ѕид со механизам за плочи со...

Ревиозионен отвор челичен со брава

Шифра:173132

Челичен ревизионен отвор со брава, во бела...

Бандаж лента за гипс-картонски плочи

Шифра:005403

  Шифра Тип Должина 005403 Бандаж лента 20 m 005404 Бандаж лента 90...

Аквапанел бандаж лента

Шифра:059051

Лента за бандажирање и фугирање на споеви на Аквапанел гипс-картонски плочи. Изработена е од...

Хартиена лента

Шифра:003695

  Шифра Тип Должина 003695 Хартиена лента 23 m 003696 Хартиена лента 75 m 003697 Хартиена...

Лента од стаклени влакна

Шифра:003698

  Шифра Тип Должина 003698 Лента од стаклени влакна 25...

Дихтунг лента

Шифра:003467

  Шифра Тип Должина 003467 Дихтунг лента 30mm 30 m 003468 Дихтунг лента 50mm 30 m 003469 Дихтунг...

Заштитна аголна лента

Шифра:003690

  Шифра Тип Должина 003690 Заштитна Аголна Алукс  лента 52mm 30...

Завртки Аквапанел

Шифра:053500

Завртки со бургија наменети за прицврстување на Аквапанел плочи на еднослојна (SN) или довслојна...

Завртка за лим

Шифра:000030

  Шифра Тип Пакување 000030 Завртка за лим...

Завртка бургија

  Шифра Тип Пакување 000082 Завртка 221 / 25mm 1/1000 000089 Завртка 221/...

Завртка 212

Шифра:000015

  Шифра Тип Пакување 000015 Завртка 212 / 25mm 1/1000 000016 Завртка 212 / 35mm 1/1000 000074 Завртка 212 /...

Завртка ТН

Шифра:158762

  Шифра Тип Пакување 158762 Завртка ТН 5,5х38mm Black...

Завртка за гипсфазер

Шифра:075984

  Шифра Тип 075984 Завртка за гипсфазер 3,9х45 mm 060482 Завртка за гипсфазер 3,9х30...

Типла за шуплив ѕид

Шифра:060845

  Шифра Тип 060485 Типла за шуплив ѕид 5/16 060490 Типла за шуплив ѕид 4/13 000315 Типла за шуплив...

Типла

Шифра:000152

  Шифра Тип 000152 Ротациона типла 8/100 000151 Ротациона типла 8/80 000017 Ударна типла...

Анкер сидрест клин

Шифра:003541

  Шифра Тип 003541 Анкер сидрест клин...